Stüberl variabel bis 28 PersonenSaal variabel bis 48 Personen

Gaststube bis 22 Personen


Veranda variabel bis 40 Personen

Im Hof variabel bis 80 PersonenGastgarten variabel bis 35 Personen